Безплатна програма за връщане Mail-back Program на Microsoft

Recycling
Добре дошли в безплатната програма за връщане Mail-back Program на Microsoft. Програмата на Microsoft се управлява от TES, която ще гарантира, че отговарящите на условията продукти (*) се управляват и рециклират по екологичен начин, който спазва всички приложими закони и разпоредби. Моля, следвайте инструкциите по-долу за продукти, които не отговарят на условията (**).

(*) Отговарящи на условията продукти: Можете да използвате тази програма, за да връщате продукти с марката Microsoft и опаковки за такива продукти.

(**) Продукти, които не отговарят на условията: Продукти, които не са с марката Microsoft; продукти, съдържащи катоднолъчеви тръби; съдържащи живак лампи или разширени или надути литиево-йонни батерии не отговарят на условията за тази програма. Моля, рециклирайте такива продукти чрез местни програми за рециклиране на електроника.

Програмата за връщане Mail-back Program на Microsoft е безплатна за потребителите. Само по един продукт на връщане. Ако имате няколко отговарящи на условията продукти за връщане, ги изпращайте поотделно.

След като изпратите отговарящи на условията продукти на TES чрез тази програма, Вие приемате, че се отказвате от всички интереси на собственост или поверителност към продуктите и евентуално съдържащите се в тях данни. Има двудневен период, през който една заявка за връщане може да бъде анулирана, но след като отговарящ на условията продукт е изпратен на TES чрез програмата, той не може да Ви бъде върнат при никакви обстоятелства.

Microsoft и нейният партньор TES не носят отговорност за никакви данни, останали в продуктите, върнати чрез тази програма. Преди да изпратите продукти на TES чрез тази програма, Ваша отговорност е да прехвърлите всички данни, съхранявани на вътрешните твърди дискове на продуктите, на друго външно устройство за съхранение (ако искате да запазите тези данни) и да изтриете всички данни, останали на вътрешните твърди дискове на изпратените продукти. Освен това се препоръчва да проверите и потвърдите, че в продуктите няма останали данни, преди да използвате тази програма.

Microsoft и нейният партньор TES отхвърлят всякакви и всички отговорности, свързани с Вашето използване на тази програма, които са свързани с продукта, който връщате, и данните, които може да останат във всеки върнат продукт.

Ако имате някакви въпроси относно тази програма, моля, изпратете имейл на

ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОДУКТ, СЪДЪРЖАЩ АКУМУЛАТОРНА ЛИТИЕВО-ЙОНННА БАТЕРИЯ

Ако продуктът, който връщате чрез тази програма, съдържа акумулаторна литиево-йонна батерия, моля, оценете състоянието на продукта. Ако продуктът има следи от повреди, които показват, че вътрешната литиево-йонна батерия може да е надута, корозирала, пробита или протекла, то отговарящият на условията продукт не може да бъде изпратен чрез тази програма поради нормативните разпоредби за доставки. Моля, използвайте местни процедури за рециклиране за такива продукти.

Върнете продукт за Рециклиране

Моля, щракнете върху бутона „Формуляр за заявка за връщане“ по-долу, ако искате да продължите с връщането на даден продукт за рециклиране чрез тази програма.

Преди да продължите, моля, прочетете внимателно следните документи:

Формуляр за заявка за връщане