Microsoft’s gratis mail-back-program

Recycling
Velkommen til Microsofts gratis mail-back-program. Microsofts program drives af TES, som vil sikre, at kvalificerede produkter (*) administreres og genbruges på en miljømæssig forsvarlig måde, der overholder alle gældende love og regler. Følg vejledningerne nedenfor for ikke-kvalificerede produkter (**).

(*) Kvalificerede produkter: Du kan bruge dette program til at returnere varer påført Microsofts varemærke og emballage til sådanne produkter.

(**) Ikke-kvalificerede produkter: Produkter, der ikke bærer Microsofts varemærke; produkter der indeholder billedrør; kviksølvholdige lyskilder; eller opsvulmede litiumionbatterier er ikke berettiget til dette program. Please recycle such products through local electronic recycling programs. Genbrug sådanne produkter via lokale programmer til genbrug af elektronik.

Microsofts mail-back-program er gratis for forbrugerne. Kun ét kvalificeret produkt pr. returnering. Hvis du har flere kvalificerede produkter, der skal returneres, skal de sendes tilbage individuelt.

Når du først har indsendt kvalificerede produkter til TES via dette program, accepterer du at opgive og give afkald på alle ejerskabs- eller fortrolighedsinteresser i produkterne og data indeholdt i dem. Der er en to-dages periode, hvor en returanmodning kan annulleres, men når det kvalificerede produkt er sendt til TES via programmet, kan det kvalificerede produkt under ingen omstændigheder returneres til dig.

Microsoft og Microsofts partner, TES, er ikke ansvarlige for data, der er tilbage på produkter, der returneres gennem dette program. Inden du sender produkter til TES via dette program, er det derfor dit ansvar at overføre data gemt på produkternes interne harddiske til en anden ekstern lagerenhed (hvis du ønsker at bevare disse data) og slette data, der er tilbage på de interne harddiske i de indsendte produkter. Derudover anbefales det, at du kontrollerer og bekræfter, at der ikke er nogen data tilbage på produkterne, inden du bruger dette program.

Microsoft og Microsofts partner, TES, fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med din brug af dette program, der er knyttet til det produkt, du returnerer, og de data, der kan være tilbage på et returneret produkt.

Hvis du har spørgsmål om dette program, bedes du sende en e-mail til

FORSENDELSE AF ET PRODUKT, DER INDEHOLDER ET GENOPLADELIGT LITIUMBATTERI

Hvis det produkt, du returnerer gennem dette program, indeholder et genopladeligt litiumionbatteri, bedes du vurdere produktets tilstand. Hvis produktet viser tegn på skader, der antyder, at det interne lihiumionbatteri kan være opsvulmet, korroderet, punkteret eller lækker, kan det kvalificerede produkt ikke sendes via dette program på grund af forsendelsesreglerne. Brug lokale genbrugsmuligheder til sådanne produkter.

Returner et produkt til genbrug

Klik på knappen “Formular til anmodning om returnering” nedenfor, hvis du vil fortsætte med at returnere et produkt til genbrug ved hjælp af dette program.

Læs følgende dokumenter omhyggeligt, inden du fortsætter:

Formular til anmodning om returnering