Καλώς ήρθατε στο Πρόγραμμα δωρεάν επιστροφής υλικού της Microsoft

Recycling
Καλώς ήρθατε στο Πρόγραμμα δωρεάν επιστροφής υλικού της Microsoft. Το πρόγραμμα της Microsoft υλοποιείται από την TES, η οποία θα διασφαλίσει ότι η διαχείριση και η ανακύκλωση των επιλέξιμων προϊόντων (*) θα πραγματοποιείται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο που συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Για τα μη επιλέξιμα προϊόντα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες (**).

(*) Επιλέξιμα προϊόντα: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα για την επιστροφή προϊόντων της επωνυμίας Microsoft και των συσκευασιών για αυτά τα προϊόντα.

(**) Μη επιλέξιμα προϊόντα: Προϊόντα άλλων επωνυμιών εκτός της Microsoft, προϊόντα που περιέχουν λυχνίες καθοδικών ακτίνων, λυχνίες που περιέχουν υδράργυρο ή διογκωμένες ή διεσταλμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν είναι επιλέξιμα για αυτό το πρόγραμμα. Παρακαλούμε, ανακυκλώνετε αυτού του είδους τα προϊόντα μέσω των τοπικών προγραμμάτων ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων.

Το Πρόγραμμα επιστροφών υλικού της Microsoft είναι δωρεάν για τους καταναλωτές. Ένα επιλέξιμο προϊόν ανά επιστροφή μόνο. Εάν έχετε αρκετά επιλέξιμα προϊόντα προς επιστροφή, να τα ταχυδρομείτε μεμονωμένα.

Αφού υποβάλετε επιλέξιμα προϊόντα στην TES μέσω αυτού του προγράμματος, αποδέχεστε να παραιτηθείτε και να αποποιηθείτε όλα τα δικαιώματα κατοχής ή απορρήτου επί των προϊόντων, καθώς και επί τυχόν δεδομένων που περιέχονται σε αυτά. Υπάρχει μία διήμερη περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα αίτημα επιστροφής μπορεί να ακυρωθεί αλλά, αφότου το επιλέξιμο προϊόν υποβληθεί στην TES μέσω του προγράμματος, δεν είναι πλέον επιστρεπτέο σε εσάς υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η Microsoft και η TES, ο συνεργάτης της, δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν δεδομένα που παραμένουν στα προϊόντα που επιστρέφονται μέσω αυτού του προγράμματος. Πριν από την υποβολή προϊόντων στην TES διαμέσου αυτού του προγράμματος, αποτελεί δική σας ευθύνη να μεταφέρετε τυχόν δεδομένα που υπάρχουν αποθηκευμένα στις εσωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου των προϊόντων σε άλλη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε αυτά τα δεδομένα) και να διαγράψετε τυχόν δεδομένα που παρέμειναν στις εσωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου των προϊόντων που υποβάλλονται. Επιπλέον, προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα, συνιστάται να ελέγχετε και να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν δεδομένα στα προϊόντα.

Η Microsoft και ο συνεργάτης της, η TES, αποποιούνται κάθε ευθύνη σε σχέση με την από μέρους σας χρήση αυτού του προγράμματος αναφορικά με το προϊόν που επιστρέφετε και τα δεδομένα που ενδεχομένως να παραμείνουν σε οποιοδήποτε επιστρεφόμενο προϊόν.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Εάν το προϊόν που επιστρέφετε μέσω αυτού του προγράμματος περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, αξιολογήστε την κατάσταση του προϊόντος. Εάν το επιλέξιμο προϊόν φέρει σημεία ζημιάς τα οποία καταδεικνύουν ότι η εσωτερική μπαταρία ιόντων λιθίου ενδέχεται να έχει διασταλεί, διαβρωθεί, διατρηθεί ή να παρουσιάζει διαρροή, τότε δεν μπορεί να σταλεί μέσω αυτού του προγράμματος λόγω των κανονισμών αποστολής. Για τέτοιου είδους προϊόντα, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τις τοπικές επιλογές ανακύκλωσης.

Επιστρέψτε ένα προϊόν για ανακύκλωση

Εάν θέλετε να προχωρήσετε στην επιστροφή ενός προϊόντος για ανακύκλωση με τη χρήση αυτού του προγράμματος, κάντε κλικ στο κουμπί «Φόρμα αιτήματος επιστροφής» παρακάτω.

Προτού προχωρήσετε, διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα έγγραφα:

Φόρμα αιτήματος επιστροφής