Microsofti tasuta tagasisaatmise programm

Recycling
Tere tulemast Microsofti tasuta tagasisaatmise programmi. Microsofti programmi rakendamist korraldab TES, mis tagab, et tingimustele vastavaid tooteid (*) käideldakse ja võetakse ringlusse keskkonnaohutult kooskõlas kõikide kohaldatavate õigusaktidega. Tingimustele mittevastavate toodete puhul järgige allpool esitatud juhiseid (**).

(*) Tingimustele vastavad tooted: programmi saate kasutada Microsofti kaubamärgiga toodete ja selliste toodete pakendite tagastamiseks.

(**) Tingimustele mittevastavad tooted: programmi tingimustele ei vasta Microsoftist erinevate muude kaubamärkidega tooted, elektronkiiretorusid sisaldavad tooted, paisunud liitiumioonakud. Palume kõrvaldada sellised tooted elektroonikaromude kohalike ringlussevõtusüsteemide kaudu.

Microsofti tagasisaatmise programm on tarbijatele tasuta. Ainult üks tingimustele vastav toode tagastuse kohta. Kui teil on tagastamiseks mitu tingimustele vastavat toodet, saatke need tagasi ükshaaval.

Kui olete tingimustele vastavad tooted programmi alusel TESile edastanud, nõustute loobuma kõikidest toodete ja nendes sisalduvate andmetega seotud omandi- ja andmekaitseõigustest. Tagastamistaotluse saab tühistada kahe päeva jooksul, aga kui tingimustele vastav toode on programmi alusel TESile üle antud, siis ei saa seda enam ühelgi juhul teile tagastada.

Microsoft ja tema partner TES ei vastuta programmi alusel tagastatavatesse toodetesse jäänud andmete eest. Enne programmi alusel toodete TESile üleandmist on teie kohustus teisaldada kõik toodete sisemistele kõvaketastele salvestatud andmed välisele andmekandjale (kui soovite neid andmeid säilitada) ning kustutada üleantavate toodete sisemistelt kõvaketastelt kõik sinna jäänud andmed. Lisaks on soovitatav enne selle programmi kasutamist üle kontrollida ja veenduda, et toodetesse ei ole jäänud andmeid.

Microsoft ja tema partner TES loobuvad igasugusest vastutusest, mis on seotud selle programmi kasutamisega teie toote tagastamiseks ja mis tahes tagastatud tootesse jääda võinud andmetega.

Kui teil on programmi kohta küsimusi, saatke e-kiri aadressil

LAETAVAT LIITIUM-IOONAKUT SISALDAVA TOOTE SAATMINE

Kui programmi alusel tagastatav toode sisaldab laetavat liitium-ioonakut, palume teil hinnata toote seisukorda. Kui tootel on näha märke kahjustustest, mis osutavad, et sisemine liitium-ioonaku võib olla paisunud, korrodeerunud, auklik või lekkiv, siis veoeeskirjade tõttu ei ole lubatud toodet selle programmi alusel tagasi saata. Kasutage selliste toodete puhul kohalikke ringlussevõtu võimalusi.

Tagastage toode ringlusse.

Kui soovite toote selle programmi alusel ringlussevõtuks tagastada, siis klõpsake allpool nuppu .

Enne jätkamist lugege tähelepanelikult läbi järgmised dokumendid:

Tagastustaotluse vorm