Brezplacen program za vracanje izdelkov podjetja Microsoft

Recycling
Dobrodošli v brezplacnem programu za vracanje izdelkov podjetja Microsoft. Program podjetja Microsoft izvaja podjetje TES, ki zagotavlja, da se bo z upravicenimi izdelki (*) ravnalo na okoljsko varen nacin in v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, ter da se jih bo tako tudi recikliralo. Za neupravicene izdelke (**) sledite naslednjim navodilom.

(*) Upraviceni izdelki: Ta program lahko uporabite, ce želite vrniti izdelke blagovne znamke Microsoft ter embalažo za takšne izdelke.

(**) Neupraviceni izdelki: V okviru tega programa so neupraviceni tisti izdelki, ki niso izdelki blagovne znamke Microsoft; izdelki, ki vsebujejo katodne cevi; svetila, ki vsebujejo živo srebro; ali razširjene ali napihnjene litij-ionske baterije. Te izdelke reciklirajte z uporabo lokalnih programov za recikliranje elektronskih izdelkov.

Program za vracanje izdelkov podjetja Microsoft je za potrošnike brezplacen. Vsako vracilo lahko vsebuje le en upraviceni izdelek. Ce želite vrniti vec upravicenih izdelkov, nam pošljite nazaj vsakega posebej.

Ce boste v okviru tega programa podjetju TES poslali upravicene izdelke, se strinjate, da s tem opušcate in se odpovedujete vsakršnemu lastništvu ali interesom glede varstva zasebnosti za izdelke ter vse podatke, ki jih vsebujejo. Po oddaji zahtevka za vracilo imate na voljo dva dneva, da lahko omenjeni zahtevek za vracilo preklicete, ko pa upraviceni izdelek prek programa posredujete podjetju TES, vam upravicenega izdelka pod nobenim pogojem ne bomo vec mogli vrniti.

Podjetje Microsoft in njegovo partnersko podjetje TES nista odgovorna za nobene podatke, ki bi morda lahko ostali na izdelkih, ki jih vracate v okviru tega programa. Preden podjetju TES v okviru tega programa pošljete izdelke, morate vse podatke, ki so shranjeni na notranjih trdih diskih izdelkov, prenesti na drugo zunanjo napravo za shranjevanje (ce želite omenjene podatke ohraniti), vse podatke, ki ostajajo na notranjih trdih diskih izdelkov, ki jih nameravate poslati, pa morate izbrisati. Poleg tega priporocamo, da pred uporabo tega programa še enkrat preverite in se prepricate, da na izdelkih niso ostali nobeni podatki.

Podjetje Microsoft in njegovo partnersko podjetje TES zavracata vsakršno odgovornost, povezano z vašo uporabo tega programa v povezavi z izdelki, ki jih vracate, in podatki, ki bi morda lahko ostali na katerem koli vrnjenem izdelku.

Ce imate kakršno koli vprašanje glede tega programa, pošljite e-poštno sporocilo na naslov

POŠILJANJE IZDELKA, KI VSEBUJE LITIJ-IONSKO BATERIJO, KI JO JE MOGOCE ZNOVA NAPOLNITI

Ce izdelek, ki ga vracate v okviru tega programa, vsebuje litij-ionsko baterijo, ki jo je mogoce znova napolniti, ocenite stanje izdelka. Ce so na izdelku vidni znaki poškodb, ki dokazujejo, da je notranja litij-ionska baterija morda napihnjena, razjedena, preluknjana ali da pušca, upravicenega izdelka zaradi predpisov glede pošiljanja ne morete poslati v okviru tega programa. Za takšne izdelke se raje odlocite za lokalne možnosti recikliranja.

Vrnite izdelek za recikliranje

Ce želite nadaljevati z vracanjem izdelka za reciklažo v okviru tega programa, kliknite spodnji gumb »Obrazec za vracilo«.

Preden nadaljujete, pozorno preberite naslednje dokumente:

Obrazec za vracilo