Microsofts kostnadsfria retursystem

Recycling
Välkommen till Microsofts kostnadsfria retursystem. Microsofts system drivs av TES, som säkerställer att godkända produkter (*) hanteras och återvinns på ett miljövänligt sätt som uppfyller alla lagar och förordningar. Följ instruktionerna nedan för ej godkända produkter (**).

(*) Godkända produkter: Du kan använda det här systemet för att skicka tillbaka Microsoft-produkter och förpackningar till sådana produkter.

(**) Ej godkända produkter: Produkter som inte är från Microsoft, produkter innehållande katodstrålerör, lampor innehållande kvicksilver eller expanderade eller svullna litiumjonbatterier, är inte godkända för det här systemet. Sådana produkter ska återvinnas via lokala återvinningssystem för elektronik.

Microsofts retursystem är gratis för kunder. Endast en godkänd produkt per retur. Om du har flera godkända produkter som du vill skicka tillbaka ska du skicka dem en och en.

När du lämnar in godkända produkter till TES via systemet samtycker du till att avstå från alla intressen som rör äganderätt eller dataskydd gällande produkterna och eventuella data som de innehåller. Det finns en tvådagarsperiod då en returbegäran kan avbrytas, men när den godkända produkten väl har lämnats in till TES via systemet kan den godkända produkten inte skickas tillbaka till dig under några omständigheter.

Microsoft och deras partner TES ansvarar inte för eventuella data som finns kvar på produkter som returneras via det här systemet. Innan produkterna lämnas in till TES via det här systemet är det ditt ansvar att överföra eventuella data som finns sparade på produkternas hårddiskar till andra externa lagringsenheter (om du vill spara data) och radera alla andra data på hårddiskarna på de inlämnade produkterna. Det rekommenderas även att du kontrollerar och bekräftar att inga data finns kvar på produkterna innan du använder systemet.

Microsoft och deras partner TES frånsäger sig allt ansvar gällande din användning av systemet för produkter du returnerar och data som kan finnas kvar på returnerade produkter.

Om du har några frågor om systemet kan du skicka e-post till

FRAKT AV PRODUKTER INNEHÅLLANDE ETT LADDNINGSBART LITIUMJONBATTERI

Om produkten som du returnerar via det här systemet innehåller ett laddningsbart litiumjonbatteri ska du kontrollera produktens skick. Om produkter visar tecken på skada som antyder att det inbyggda litiumjonbatteriet har svällt, korroderat, punkterats eller läcker, så kan den godkända produkten inte skickas via det här systemet på grund av gällande fraktregler. För sådana produkter ska lokala återvinningsalternativ användas.

Returnera en produkt för återvinning

Klicka på knappen ”Formulär för returbegäran” nedan om du vill returnera en produkt för återvinning via det här systemet.

Innan du fortsätter ska du läsa följande dokument noggrant:

Formulär för returbegäran