Gratis Mail-back programma van Microsoft

Recycling
Welkom bij het gratis Mail-back programma van Microsoft.Het programma van Microsoft wordt beheerd door TES, dat ervoor zal zorgen dat de in aanmerking komende producten (*) worden beheerd en gerecycled op een milieuvriendelijke manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten en voorschriften.Gelieve de onderstaande instructies te volgen voor niet in aanmerking komende producten (**).

(*) In aanmerking komende producten:U kunt dit programma gebruiken om Microsoft-merkproducten en de verpakking van dergelijke producten terug te zenden.

(**) Niet in aanmerking komende producten:Producten van een ander merk dan Microsoft, producten die kathodestraalbuizen bevatten, kwik bevattende lampen of uitgezet kwik, of opgezwollen lithium-ionbatterijen komen niet in aanmerking voor dit programma.Gelieve dergelijke producten te recycleren via de plaatselijke programma's voor elektronische recycling.

Het Mail-back programma van Microsoft is gratis voor consumenten.Slechts één in aanmerking komend product per terugzending.Als u meerdere in aanmerking komende producten wilt terugzenden, stuurt u ze afzonderlijk terug.

Zodra u in aanmerking komende producten via dit programma bij TES indient, stemt u ermee in afstand te doen van alle eigendoms- of privacybelangen in de producten en alle gegevens die deze bevatten.Er is een periode van twee dagen waarin een terugzendaanvraag kan worden geannuleerd, maar zodra het in aanmerking komende product via het programma bij TES is ingediend, kan het in aanmerking komende product onder geen enkele omstandigheid meer aan u worden geretourneerd.

Microsoft en haar partner TES zijn niet verantwoordelijk voor gegevens die achterblijven op producten die via dit programma worden teruggezonden.Voordat u producten via dit programma bij TES indient, is het uw verantwoordelijkheid om alle gegevens op de interne harde schijven van de producten over te zetten naar een ander extern opslagmedium (als u die gegevens wilt bewaren) en alle gegevens te wissen die op de interne harde schijven van de ingediende producten zijn achtergebleven.Bovendien wordt u aangeraden te controleren en te bevestigen dat er geen gegevens meer op de producten staan voordat u dit programma gebruikt.

Microsoft en haar partner, TES, wijzen elke aansprakelijkheid af in verband met uw gebruik van dit programma met betrekking tot het product dat u terugstuurt en de gegevens die mogelijk achterblijven op een teruggestuurd product.

Als u vragen hebt over dit programma, kunt u een e-mail sturen naar

HET VERZENDEN VAN EEN PRODUCT DAT EEN OPLAADBARE LITHIUM-ION BATTERIJ BEVAT

Als het product dat u via dit programma retourneert een oplaadbare lithium-ion batterij bevat, dient u de staat van het product te beoordelen. Als het product tekenen van schade vertoont die aantonen dat de interne lithium-ionbatterij gezwollen, gecorrodeerd, doorboord of lek is, kan het in aanmerking komende product niet via dit programma worden verzonden omwille van de verzendingsvoorschriften.Maak voor dergelijke producten gebruik van de plaatselijke recyclingmogelijkheden.

Een product retourneren voor recycling

Klik op de knop "Terugzendaanvraagformulier" hieronder, als u een product wilt terugzenden voor recycling via dit programma.

Lees de volgende documenten aandachtig voordat u verder gaat:

Aanvraagformulier voor terugzending