Gratis returprogram Microsofts

Recycling
Velkommen til Microsofts gratis returprogram Microsofts program drives av TES, som vil sikre at kvalifiserte produkter (*) håndteres og resirkuleres på en miljøvennlig måte som er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter. Følg instruksjonene nedenfor for produkter som ikke er kvalifisert (**).

(*) Kvalifiserte produkter: Du kan bruke dette programmet til å returnere Microsoft-produkter og emballasje til slike produkter.

(**) Ikke-kvalifiserte produkter: Produkter som ikke er av varemerket Microsoft, produkter som inneholder katodestrålerør, kvikksølvholdige lamper eller utvidet, eller oppsvulmede litium-ion-batterier er ikke kvalifisert for dette programmet. Slike produkter skal resirkuleres via lokale elektroniske resirkuleringsprogrammer.

Microsofts returprogram er gratis for forbrukere. Kun ett kvalifisert produkt per retur. Hvis du har flere kvalifiserte produkter du vil returnere, send dem tilbake hver for seg.

Når du sender kvalifiserte produkter til TES via dette programmet, samtykker du i å frasi deg alt eierskap og/eller alle personverninteresser i produktene og alle data de måtte inneholde. Det er en periode på to dager der en forespørsel om retur kan kanselleres, men når det kvalifiserte produktet er sendt til TES via programmet, kan ikke det kvalifiserte produktet under noen omstendigheter returneres til deg.

Microsoft og deres partner TES er ikke ansvarlige for noen data som blir liggende på produkter som returneres gjennom dette programmet. Før produkter sendes til TES gjennom dette programmet, er det ditt ansvar å overføre alle data som er lagret på de interne harddiskene i produktene til en annen ekstern lagringsenhet (hvis du ønsker å bevare de dataene) og slette alle data som blir liggende på de interne harddiskene på produktene som er sendt inn. Det anbefales i tillegg at du sjekker og bekrefter at ingen data ligger igjen i produktene før dette programmet benyttes.

Microsoft og deres partner, TES, frasier seg alt ansvar forbundet med din bruk av dette programmet forbundet med produktet du returnerer og dataene som kan være liggende igjen på et returnert produkt.

Hvis du har spørsmål om dette programmet, send en e-post til Microsoftmailback.emea@tes-amm.com..

FRAKTE ET PRODUKT SOM INNEHOLDER ET OPPLADBART LITIUM-ION-BATTERI

Dersom produktet du returnerer gjennom dette programmet inneholder et oppladbart litium-ion-batteri, ber vi deg evaluere produktets tilstand. Hvis produktet viser tegn til skade som viser at det innvendige litium-ion-batteri kan være oppsvulmet, gjennomtæret, punktert eller lekker, kan ikke det kvalifiserte produktet fraktes gjennom dette programmet på grunn av fraktrestriksjoner. Bruk lokale resirkuleringsstasjoner til slike produkter.

Returner et produkt for resirkulering

Klikk på knappen“Returner forespørselskjema” nedenfor hvis du vil fortsette med retur av et produkt til resirkulering med dette programmet.

Les følgende dokumenter nøye før du fortsetter:

Skjema for returforespørsel